Installation

Vi installerar alla typer av värmepumpar, luftvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar, bergvärme och frånluftsvärmepumpar.

För frånluftsvärmepumpar, bergvärme och luft/vatten värmepumpar vill vi alltid göra ett platsbesök för att kunna lämna pris samt för eventuell dimensionering.
För luftvärmepumpar så kan vi erbjuda pris på standardinstallation enligt nedan.


Standardinstallation luftvärmepump 5900:- inkl. moms
Efter ROT avdrag.
Följande ingår:

 • 4m isolerade kylkopparrör samt kanal
 • håltagning i lättforcerad vägg (trä/lättbetong).
 • elanslutning mot befintlig arbetsbrytare alternativt stickpropp på inomhusdel, fast elanslutning offereras separat.
 • Inomhusdel monterad på markplan.
 • tätning av genomgångshål.
 • väggstativ med vibrationsdämpare.
 • genomgång av funktioner vid överlämning.
 • fri teknisk support via telefon under värmepumpens livslängd.
 • Grovstädning.

Tillval

 • Håltagning i tegel - 600:- inkl. moms.
 • Markstativ GB48  - 800:- inkl.moms.
 • Installation på ovanvåning - enligt offert efter hembesök.
 • extra rördragning inkl. kanal - 450:-/m.
 • Kanaler i Svart, Röd, Grå, brun 350:-/m
 • Fast elanslutning från central - enligt offert.
 • Kondensvattenpump Mini Aqua inkl. installation - 2200:- inkl.moms (gäller vid nyinstallation av värmepump).

  Fast elinstallation
  I priset nedan ingår spikning av angivet antal meter kabel, en tvåpolig brytare, inkoppling i central samt om nödvändigt ett borrhål genom mellan eller yttervägg i material som ej kräver specialutrustning.
 • 5m - Arbete och material 2300:- inkl. moms efter Rotavdrag.

   

 • 10m - Arbete och material 2780:- inkl. moms efter Rotavdrag. 

   

 • 15m - Arbete och material 3100:- inkl. moms efter Rotavdrag.

   

  Komplettering/utbyggnad av central om det ej finns plats i den befintliga:

   

 • Arbete och material 1290:- inkl. moms efter Rotavdrag.